Magazín Egovernment pořádal již třináctý ročník soutěže jejímž cílem je především představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo pod záštitou Ing. Vladimíra Dzurilly, zmocněnce vlády pro IT a digitalizaci
dne 19.11. 2018 v Obecním domě v Praze .

O co jde?

Egovernment The Best 2018 je sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží dle předem stanovených kritériíí v rámci několika kategorií. Vyhlášení výsledků probíhá v rámci společenského večera v Obecním domě v Praze, letos se tak stane 19.11. 2018.

Následně je vydána publikace Egovernment The Best, která představuje všechny přihlášené projekty. Ty jsou rovněž prezentovány na těchto webových stránkách.

Soutěžní kategorie

Přihlášené projekty jsou vzájemně porovnávány v těchto kategoriích (dle jejich charakteru):

  • centrální projekty (realizované centrálními instutcemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem)
  • krajské projekty
  • městské projekty (města a MČ)
  • obecní projekty (obce)

Jsou tak navzájem porovnávány pouze projekty adekvátního rozsahu a významu.

Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů.

Letošní výsledky

Na letošní výsledky se můžete podívat zde: EGOVERNMENT THE BEST 2018 

Zdroj:

Autor Redakce